Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sukcesywną akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK

Numer: EZ/214/79/2019

Data składania ofert: 2019-10-04

Data otwarcia ofert: 2019-10-04

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

Zmiana terminu składania ofert

Postępowanie zostało unieważnione, niedługo będzie opublikowane następne


 Załączniki: