Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych, żywienia, produktów leczniczych, preparatów okulistycznych, opatrunków specjalistycznych, wiskoelastyków, BSS, testów paskowych

Numer: EZ/215/76/2019

Data składania ofert: 2019-11-13

Data otwarcia ofert: 2019-11-13

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=3989026


 Załączniki: