Zamówienie publiczne - szczegóły

Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez zamawiającego systemem informatycznym

Numer: EZ/215/79/2019

Data składania ofert: 2019-10-21

Data otwarcia ofert: 2019-10-21

 portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: