Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą utensyliów recepturowych

Numer: EZ/214/89/2019

Data składania ofert: 2019-10-25

Data otwarcia ofert: 2019-10-25

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: