Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa sprzętu używanego do analizatora parametrów krytycznych

Numer: EZ/215/82/2019

Data składania ofert: 2019-10-31

Data otwarcia ofert: 2019-10-31

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: