Zamówienie publiczne - szczegóły

Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/215/68/2019

Data składania ofert: 2019-12-11

Data otwarcia ofert: 2019-12-11

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=4268011

Nowy termin składania ofert: 11.12.2019r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 11.12.2019r. godz. 10:15


 Załączniki:
zawiadomienie o odwołaniu_11_02_2020
treść odwołania
załączniki do treści odwołania
Zgłoszenie przystąpienia do odwołania po stronie zamawiającego