Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą kapsułek skrobiowych

Numer: EZ/214/94/2019

Data składania ofert: 2019-11-08

Data otwarcia ofert: 2019-11-08

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: