Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą klińca i utwardzeniem terenu oraz wykonanie chodnika

Numer: EZ/214/91/2019

Data składania ofert: 2019-11-06

Data otwarcia ofert: 2019-11-06

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: