Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa zestawu videokolonoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/215/86/2019

Data składania ofert: 2019-11-18

Data otwarcia ofert: 2019-11-18

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie 


 Załączniki: