Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostosowanie pracowni USG w Oddziale Gastroenterologicznym oraz zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zadania „zakup aparatu usg”

Numer: EZ/214/95/2019

Data składania ofert: 2019-11-18

Data otwarcia ofert: 2019-11-18

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: