Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych

Numer: EZ/214/101/2019

Data składania ofert: 2019-11-28

Data otwarcia ofert: 2019-11-28

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: