Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa dostępu do Internetu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/214/99/2019

Data składania ofert: 2019-12-02

Data otwarcia ofert: 2019-12-02

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: