Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa kardiowerterów defibrylatorów

Numer: EZ/215/89/2019

Data składania ofert: 2019-12-05

Data otwarcia ofert: 2019-12-05

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie 


 Załączniki: