Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych oraz preparatów okulistycznych, opatrunków specjalistycznych, wiskoelastyków, testów paskowych

Numer: EZ/215/87/2019

Data składania ofert: 2020-01-10

Data otwarcia ofert: 2020-01-10

https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=5082556


 Załączniki: