Zamówienie publiczne - szczegóły

Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/214/105/2019

Data składania ofert: 2019-12-19

Data otwarcia ofert: 2019-12-19

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: