Zamówienie publiczne - szczegóły

Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/214/5/2020

Data składania ofert: 2020-01-16

Data otwarcia ofert: 2020-01-16

krosnomed.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet


 Załączniki: