Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa odczynników do diagnostyki prątka gruźlicy wraz z dzierżawa systemu do hodowli i cieplarką

Numer: EZ/215/3/2020

Data składania ofert: 2020-01-21

Data otwarcia ofert: 2020-01-21

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/10945/details 


 Załączniki: