Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa filtrów oraz obsługa serwisowa stacji uzdatniania wody w Aptece Szpitalnej

Numer: EZ/214/1/2020

Data składania ofert: 2020-01-24

Data otwarcia ofert: 2020-01-24

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/11097/details


 Załączniki: