Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie kontroli okresowej (przeglądów kominiarskich) technicznej sparwności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach kompleksu Szpitala

Numer: EZ/214/16/2020

Data składania ofert: 2020-03-10

Data otwarcia ofert: 2020-03-10

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/11669/details

Termin składania ofert zostaje przełożony ze względu na wprowadzane aktualizacje.

Postępowanie zostało zaktualizowane.


 Załączniki: