Zamówienie publiczne - szczegóły

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraniacznym

Numer: EZ/217/1/2020

Data składania ofert: 2020-02-28

Data otwarcia ofert: 2020-02-28

 W związku z pytaniami Zamawiajacy wydłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 28.02.2020 r. godziny pozostają bez zmian.


 Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4A
zał. 4B
zał. 4C
wzór umowy
pytania i odpowiedzi
zał. 2 poprawiony
pytania i odpowiedzi 2
wzór umowy- poprawiony
zał. 2 poprawiony
zał. 2 poprawiony 27.02
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia