Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa ampułkowych wskaźników biologicznych o szybkim odczycie do pary wodnej.

Numer: EZ/214/19/2020

Data składania ofert: 2020-02-24

Data otwarcia ofert: 2020-02-24

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/11801/details


 Załączniki: