Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą osprzętu do zabiegów chirurgicznych na Blok Operacyjny I

Numer: EZ/215/10/2020

Data składania ofert: 2020-03-16

Data otwarcia ofert: 2020-03-16

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/11953/details

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.03.2020r godz.:10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 16.03.2020r. godz.: 10:15


 Załączniki: