Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca

Numer: EZ/215/13/2020

Data składania ofert: 2020-03-10

Data otwarcia ofert: 2020-03-10

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/11991/details

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.03.2020r. godz.: 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 10.03.2020r. godz.: 10:15


 Załączniki: