Zamówienie publiczne - szczegóły

Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów kuchennych dla Szpitala

Numer: EZ/215/4/2020

Data składania ofert: 2020-03-10

Data otwarcia ofert: 2020-03-10

krosnomed.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 


 Załączniki: