Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą opatrunków specjalistycznych, testów paskowych, receptury, benzyny aptecznej i produktów leczniczych

Numer: EZ/215/18/2020

Data składania ofert: 2020-03-26

Data otwarcia ofert: 2020-03-26

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/12484/details

Nowy termin składania ofert: 26.03.2020r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 26.03.2020r. godz. 10:15


 Załączniki: