Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego I

Numer: EZ/215/20/2020

Data składania ofert: 2020-04-27

Data otwarcia ofert: 2020-04-27

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/13425/details


 Załączniki: