Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą opatrunków specjalistycznych, testów paskowych, receptury i produktów leczniczych II

Numer: EZ/215/25/2020

Data składania ofert: 2020-04-30

Data otwarcia ofert: 2020-04-30

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/13444/details


 Załączniki: