Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą soczewek wewnątrzgałkowych II

Numer: EZ/215/24/2020

Data składania ofert: 2020-05-07

Data otwarcia ofert: 2020-05-07

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/13727/details

 

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.05.2020r. GODZ. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 07.05.2020r. GODZ. 10:15


 Załączniki: