Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa odczynników do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą sprzętu

Numer: EZ/215/27/2020

Data składania ofert: 2020-05-20

Data otwarcia ofert: 2020-05-20

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/13732/details


 Załączniki: