Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych, elektroforezy białek wraz z dzierżawą sprzętu

Numer: EZ/215/28/2020

Data składania ofert: 2020-05-15

Data otwarcia ofert: 2020-05-15

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/14084/details 


 Załączniki: