Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Zakup aparatury i sprzętu medycznego ( m.in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą).”

Numer: EZ/215/26/2020

Data składania ofert: 2020-06-30

Data otwarcia ofert: 2020-06-30

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/14171/details


 Załączniki: