Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środków kontrastowych, preparatów okulistycznych, mleka zastępczego, opatrunków specjalistycznych, formaliny buforowanej, insuliny i szczepionek

Numer: EZ/215/29/2020

Data składania ofert: 2020-06-10

Data otwarcia ofert: 2020-06-10

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/14232/details


 Załączniki: