Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa odczynników do elektroforezy białek wraz z dzierżawą sprzętu

Numer: EZ/215/33/2020

Data składania ofert: 2020-06-17

Data otwarcia ofert: 2020-06-17

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/14833/details 


 Załączniki: