Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa odczynników do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą sprzętu II

Numer: EZ/215/37/2020

Data składania ofert: 2020-06-30

Data otwarcia ofert: 2020-06-30

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/15138/details


 Załączniki: