Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń kostnych oraz narzędzi wielorazowych do zabiegów ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego II

Numer: EZ/215/32/2020

Data składania ofert: 2020-07-09

Data otwarcia ofert: 2020-07-09

Nowy termin składania ofert: 09.07.2020 godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 09.07.2020 godz. 10:15

https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/15291/details


 Załączniki: