Zamówienie publiczne - szczegóły

Likwidacja budowli nr inw.: T-291-2-02-02-26 - basen rozbryzgowy przy budynku "D"

Numer: EZ/214/48/2020

Data składania ofert: 2020-06-30

Data otwarcia ofert: 2020-06-30

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/15306/details


 Załączniki: