Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa staplerów, sprzętu do diatermii oraz światłowodu

Numer: EZ/215/44/2020

Data składania ofert: 2020-07-15

Data otwarcia ofert: 2020-07-15

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/15704/details


 Załączniki: