Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Zakup aparatury i sprzętu medycznego ( m.in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą) II.”

Numer: EZ/215/41/2020

Data składania ofert: 2020-08-17

Data otwarcia ofert: 2020-08-17

 krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/15766/details


 Załączniki: