Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego III

Numer: EZ/215/48/2020

Data składania ofert: 2020-09-14

Data otwarcia ofert: 2020-09-14

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/16362/details   

 

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.09.2020r. godz. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 14.09.2020r. godz. 10:15


 Załączniki: