Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach terapeutycznych

Numer: EZ/215/55/2020

Data składania ofert: 2020-09-28

Data otwarcia ofert: 2020-09-28

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/16901/details


 Załączniki: