Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów okulistycznych jednorazowych

Numer: EZ/215/58/2020

Data składania ofert: 2020-10-02

Data otwarcia ofert: 2020-10-02

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/17426/details

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.10.2020 godz. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 02.10.2020 godz. 10:15


 Załączniki: