Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych w ramach zadania: "Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą".

Numer: EZ/214/71/2020

Data składania ofert: 2020-09-30

Data otwarcia ofert: 2020-09-30

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/17712/details


 Załączniki: