Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa odczynników różnych oraz do odczynników do oznaczania Norowirusa i kalprotektyny

Numer: EZ/215/65/2020

Data składania ofert: 2020-10-22

Data otwarcia ofert: 2020-10-22

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/18199/details


 Załączniki: