Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą płyt, gwoździ i śrub do zespoleń ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego

Numer: EZ/215/66/2020

Data składania ofert: 2020-10-29

Data otwarcia ofert: 2020-10-29

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/18440/details


 Załączniki: