Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą grawitacyjnego systemu leukacytarno-płytkowego (czynnik wzrostu – PRP)

Numer: EZ/214/76/2020

Data składania ofert: 2020-11-02

Data otwarcia ofert: 2020-11-02

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/18834/details


 Załączniki: