Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą testów do oznaczania genów SARS COVID 19 - kompatybilne z analizatorem Vivalytic firmy Bosch

Numer: EZ/215/73/2020

Data składania ofert: 2020-11-09

Data otwarcia ofert: 2020-11-09

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/18762/details


 Załączniki: