Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa odczynników różnych oraz odczynników do oznaczania kalprotektyny

Numer: EZ/215/74/2020

Data składania ofert: 2020-11-13

Data otwarcia ofert: 2020-11-13

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/19092/details


 Załączniki: