Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych, protez naczyniowych, staplerów, drenów, cewników, siatek, kateterów

Numer: EZ/215/70/2020

Data składania ofert: 2020-11-18

Data otwarcia ofert: 2020-11-18

krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/19184/details


 Załączniki: