Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą produktu leczniczego stosowanego w ramach Programu Lekowego oraz preparatów okulistycznych i testów paskowych

Numer: EZ/215/77/2020

Data składania ofert: 2020-12-30

Data otwarcia ofert: 2020-12-30

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/20064/details


 Załączniki: