Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą wymazówek z podłożami do pobierania materiału w kierunku SARS CoV2 wymagane przez producenta analizatora Vivalytic firmy Bosch

Numer: EZ/214/88/2020

Data składania ofert: 2020-12-10

Data otwarcia ofert: 2020-12-10

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/20366/details


 Załączniki: